Número parada: 232-235
Telèfon: 659530505
Escriu un WhatsApp

Horari d'obertura
7:30 a 14:00h

LLEGUMS I FRUITS SECS MARTA